Naziv podjetja:
Profagus Lesna industrija d.o.o.
Kosova ulica 10
3000 Celje
Slovenija
Telefon: +386 (0)3 4260 200
e-mail: info@profagus.si

Lokacija: